Omgevingsvergunningen 01-04-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-032385, Buitensingel, het tijdelijk inrichten van een omheind werkterrein (ontvangen 23-03-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-031382, het kappen van twee slechte bomen langs de N522 (ontvangen 19-03-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-024881, Azaleastraat 36, het vergroten van de woning vervangen dakkapellen een aanbouw en doorbraak (verzonden 19-03-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-021939, Hoofdenburg 15, het kappen van een boom (verzonden 23-03-2020);
  • 2019-084522, Hoger-Amstellaan 5, het maken van een balkonhek (verzonden 25-03-2020);
  • 2019-088921, Rondehoep West 63, het vervangen van bijgebouwen (verzonden 26-03-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.