Omgevingsvergunning 30-12-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-110378 Schoolweg nabij huisnummer 3, het realiseren van een woning (ontvangen 18-12-2020);
 • 2020-111252 Achterdijk 21, het vergroten van de woning (ontvangen 22-12-2020).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-093178 Molenpad 2, het tijdelijk wijzigen van de ijsbaan naar recreatief schietterrein voor handboogsport voor een periode van 1 april tot en met 31 oktober (vergunningvrij, verzonden 24-12-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Duivendrecht

 • 2020-096656 Kloosterstraat 72, het vergroten van een balkon (verzonden 18-12-2020);
 • 2020-096656 Kloosterstraat 19, het uitbreiden aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een bouwwerk op het achtererf (verzonden, 21-12-2020);
 • 2020-080360 Rijksstraatweg 57, het wijzigen van de (sub)brandcompartimentering (verzonden 21-12-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-103502 Overweg 153, het maken van een aanbouw (verzonden 17-12-2020);
 • 2020-095350 Polderweg (langs en nabij de A9) het realiseren van in- en uitritten tussen Poort 25 en de Polderweg (verzonden 18-12-2020);
 • 2020-091847 Nederhoven 17, het vergroten van de woning (verzonden 21-12-2020);
 • 2020-096653 Ambachtenstraat 55, het kappen van drie bomen (verzonden 21-12-2020);
 • 2020-093747 Koningin Emmalaan 41, het plaatsen dakkapel voorzijde woning (verzonden 14-12-2020);
 • 2020-081521 Holendrechterweg 33, het vernieuwen van een aanlegsteiger (verzonden 23-12-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.