Omgevingsvergunning 27-05-2020

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-039695, Rondehoep West 56, het realiseren van een veranda aan de voorzijde van de woning (verzonden 20-05-2020);
  • 2020-044828, Rondehoep Oost 8b, het bouwen van een aanlegsteiger (verzonden 20-05-2020);
  • 2020-007109, Rondehoep Oost 11c, het bouwen van een aanlegsteiger (verzonden 20-05-2020).

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.