Omgevingsvergunning 25-11-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-099997, Burgemeester van Damstraat 2, het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 12-11-2020);
  • 2020-099606 Sluisvaart 86, het plaatsen van dakkapellen aan de zij- en achtergevel van de woning (ontvangen 10-11-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-100611, Aart van der Neerweg 63, het wijzigen van de functie garage naar wonen (ontvangen 15-11-2020);
  • 2020-101441, Coen van Boshuizenlaan 38, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 16-11-2020); 
  • 2020-101448, Hendrick van Avercampweg 14, het isoleren van de dak en het uitbreiden aan de voorzijde van de woning (ontvangen 16-11-2020);
  • 2020-101459, Waddenland 76, het realiseren van een dakopbouw (ontvangen 18-11-2020).

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.