Omgevingsvergunning 24-06-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-054364 Prinses Ireneplantsoen 10, het vergroten van een woning (ontvangen 11-06-2020);
  • 2020-054382 Binnenweg 17, het kappen van 3 bomen en verplaatsen van 1 boom. (ontvangen 11-06-2020);
  • 2020-055284 Ransuil 12, het plaatsen van een aanlegsteiger. (ontvangen 15-06-2020);
  • 2020-055690 Prinses Ireneplantsoen 19, het plaatsen van een dakterras op uitbouw woning (ontvangen 16-06-2020);
  •  2020-055846 Binnenweg 17, Het bouwen van 2 schuren (ontvangen 17-06-20);
  • 2020-056100 Purperreiger 84, het uitbouwen van een woning (ontvangen 17-06-2020);
  • 2020-005802 Dorpstraat 7, het plaatsen van een luifel (verzonden 08-04-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.