Omgevingsvergunning 18-11-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-099606 Sluisvaart 86, het plaatsen van 2 dakkapellen. (ontvangen 10-11-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-096827 De Passage5, het bouwen van een Smart mobility Hub (ingetrokken 11-11-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-065905 Rondehoep West 56A, het dak van de woning vernieuwen (ingetrokken 05-11-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-088079, Industrieweg 22, het rooien en het herbeplanten van 2 bomen (verzonden 05-11-2020);
  • 2020-088067, Meidoornstraat 12, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 09-11-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-088867, Kerkstraat 29, het plaatsen van een geldautomaat (verzonden 12-11-2020).

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.