Omgevingsvergunning 17-09-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-080712 Joan Muyskenweg 28, het plaatsen van een ondergrondse putbehuizing (ontvangen 08-09-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-080693 Hendrick van Avercampweg 53, het plaatsen van dakkapellen (ontvangen 08-09-2020);
  • 2020-081223 Dorpsstraat 7, het tijdelijk plaatsen van een tent 01-10-2020 tot en met 15-03-2021 (ontvangen 09-09-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-065588, Koningin Wilhelminalaan 4, het overkapping van de zitkuil in de voortuin (verzonden 07-09-2020);
  • 2020-065562, Binnenweg 17, het uitoefenen van een  nevenfuncties (verzonden 07-09-2020);
  • 2020-065905, Rondehoep West 56 A, het vernieuwen dak van de woning (verzonden 10-09-2020).