Omgevingsvergunning 15-07-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-058273 HJE Wenckenbachweg 150 D, het wijzen van het gebruik kantoor naar huisvesting studenten voor een tijdelijke duur (ontvangen 25-06-2020);
 • 2020-063429 Verbindingsweg 1 A, het toppen van een boom. (ontvangen 08-07-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-056472 Hoger Einde-Noord 29, een verlaagde carport ten bate van twee parkeerplaatsen in het voorerf. (ontvangen 18-06-2020);
 • 2020-058527 Sluisvaart 210, inrichten van gemeente grond in de voortuin. (ontvangen 25-06-2020);
 • 2020-061592 Koningin Wilhelminalaan 5c, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 29-06-2020);
 • 2020-061611 Koningin Julianalaan 24, het kappen van een boom. (ontvangen 29-06-2020);
 • 2020-061615 Binnenweg 4, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk ten behoeve van het stallen van voertuigen. (ontvangen 01-07-2020);
 • 2020-061627 Overweg 56, het gedeeltelijk wijzigen van de ingang aan de voorzijde van de woning (ontvangen 02-07-2020);
 • 2020-061633 Ransuil 15, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 02-07-2020);
 • 2020-063334 Molenpad 1, het tijdelijk wijzigen van het gebruik. (ontvangen 07-07-2020);
 • 2020-063410 Middenweg 21 B, nieuwbouw 98 woningen. (ontvangen 07-07-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-029077, MediArena 22, het realiseren van een tijdelijke TV opname locatie(verzonden 09-07-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-044829, Rondehoep West 48, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk ten behoeve van landschapsbeheer (verzonden 08-07-2020);
 • 2020-042426, (overkant) Korte Dwarsweg 14, Het ophogen van percelen t.b.v. verbeteren hoogte ligging en vruchtbaarheid.(verzonden 09-07-2020);
 • 2020-047947, Porto Buenolaan 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 10-07-2020).