Omgevingsvergunning 15-04-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-036227, diverse locatie op het Amstel Businesspark, het snoeien van zes bomen in verband met de veiligheid van de openbare ruimte (ontvangen 02-04-2020).

Duivendrecht

  • 2020-036225, In de Korenmolen 48, het kappen van een boom (ontvangen 02-04-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-037289, Ransuil 20, het bouwen van een aanlegsteiger (ontvangen 07-04-2020);
  • 2020-0037294, Boterbloem 8, het maken van een constructieve doorbraak (ontvangen 07-04-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-021948, Ellermanstraat 1-2, het veranderen van kantoorruimte met bedrijfswoning behorende bij de garage (verzonden 07-04-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-005802, Dorpsstraat 7, het plaatsen van een luifel (verzonden 08-04-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-020780, Rijksstraatweg 209, het realiseren van een aanbouw en het maken van een balkon aan de achterzijde van de woning (verzonden 06-04-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.