Omgevingsvergunning 14-10-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2020-088067 Meidoornstraat 12, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 02-10-2020);
 • 2020-088079 Industrieweg 22, het rooien en planten van twee bomen (ontvangen 02-10-2020);
 • 2020-088081 Molekade 27/28, nieuwbouw woonvilla en pakhuizen (ontvangen 02-10-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-088859 Sluisvaart 82, het plaatsen van twee dakkapellen (ontvangen 06-10-2020);
 • 2020-088867 Kerkstraat 29, het plaatsen van een geldautomaat (ontvangen 06-10-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-082 H.J.E. Wenckebachweg 150 D, het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve van van huisvesting (verzonden 08-10-2020).

Duivendrecht

 • 2020-065518 Rijksstraatweg 36, het realiseren van een doorbraak en een aanbouw aan de zijkant van de woning ten behoeve van mantelzorg (verzonden 08-10-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-061615, Binnenweg 4, realiseren van een autostalling (verzonden 02-10-2020);
 • 2020-067992, Rondehoep West, het vervangen van de toegangsbrug naar Amsteleiland (verzonden 05-10-2020);
 • 2020-081223, Dorpsstraat 7, tijdelijke omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een tent tot en met 15 maart 2021 (verzonden 07-10-2020);
 • 2020-063410 Middenweg/Holendrechterweg 21 B, nieuwbouw 19 woningen (verzonden 07-10-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.