Omgevingsvergunning 11-11-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-096827 De Passage 5, het bouwen van een Smart Mobility Hub (ontvangen 03-11-2020).

Duivendrecht

  •  2020-096656 Kloosterstraat 72, het uitbouwen van een balkon (ontvangen 01-11-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-096653 Ambachtstraat 55, het kappen van vier bomen (ontvangen 30-10-2020).

Vergunningsvrij / ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-068814 Binnenweg 6A, voor herstel waterinlaat Amstel (verzonden 30-10-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-081889 Van der Madeweg 40, het bouwen van een nieuw kantoorgebouw (verzonden 04-11-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-084956 Van der Madeweg 29, het tijdelijk plaatsen van drie geschakelde kantoorunits op eigen terrein ten bate van kantoor en meldpunt inkomende goederen voor een periode tot 15 oktober 2025 (verzonden 05-11-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-092258 Hogerlustlaan 11, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 02-11-2020);
  • 2020-083683 Wethouder Koolhaasweg nabij nummer 4, het tijdelijk verlengen van de bestaande zendmast met bijbehorende hekwerken voor een periode tot 22 oktober 2025 (verzonden 30-10-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.