Omgevingsvergunning 08-07-2020

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2020-043775, Rijksstraatweg 140, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning (verzonden 25-06-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-033702: Binnenweg 17, het aanleggen van een tijdelijke bouwweg voor een periode van twee jaar tot uiterlijk 26 juni 2022 (verzonden 25 juni 2021).