Omgevingsvergunning 06-05-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-041116, Rondehoep West 34, het vervangen en verhogen van de bestaande bedrijfshal (ontvangen 22-04-2020);
  • 2020-02426, Korte Dwarsweg tegen over huisnr 14 (perceel H266) , het ophogen van percelen (ontvangen 22-04-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-027867, Achterdijk 23, voor het plaatsen van een serre op het balkon aan de achterzijde van de woning (verzonden 22-04-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-030804, Meidoornweg 218 / Verbindingsweg 1 A, het kappen van een dennenboom (verzonden 22-04-2020);
  • 2020-036227, diverse locaties op het ABP, het snoeien van 6 bomen in verband met de veiligheid (verzonden 29-04-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-029084, Hendrick van Avercampweg 6, het uitbreiden en wijzigen van de woning (verzonden 22-05-2020);
  • 2020-029969, Ambachtenstraat 2, voor het vergroten van de zijkant en achterkant op de begane grond van de woning (verzonden 29-05-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.