Omgevingsvergunning 04-11-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-093747 Koningin Emmalaan 41, het plaatsen van een dakkapel voorzijde woning (ontvangen 20-10-2020);
  • 2020-093953 kadastraal G 1935 Schoolweg, het bouwen van een nieuwbouwwoning (ontvangen 23-10-2020);
  • 2020-095329 Rondehoep West 52A, het bouwen van een sauna/sportruimte (ontvangen 28-10-2020;
  • 2020-095350 Polderweg kadastraal K 30, het bouwen van een uitrit (ontvangen 28-10-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-093172, Prinses Margrietlaan 2, het kappen van een boom in de achtertuin (vergunningsvrij, verzonden 28-10-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-078892, Nederhoven 13, het vergroten van een dakkaper (verzonden 26-10-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.