Rekenkamer Ouder-Amstel

Elke gemeente moet verplicht een Rekenkamer of een Rekenkamerfunctie hebben. De Rekenkamer controleert of de gemeente het publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De Rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen ze gaat onderzoeken. 

Doel Rekenkamer

De Rekenkamer Ouder-Amstel doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid met als doel de uitvoering van het gemeentelijke beleid te verbeteren.  

Zij onderzoekt het gemeentelijk beleid op: 

 • Doelmatigheid; is het beleid efficiënt uitgevoerd?
 • Doeltreffendheid; zijn de beoogde effecten van het beleid gerealiseerd?
 • Rechtmatigheid; voldoet de uitvoering aan de wet- en regelgeving? 

De Rekenkamer communiceert regelmatig met alle betrokkenen in de gemeente Ouder-Amstel en rapporteert haar bevindingen aan de gemeenteraad. 

Lid Rekenkamer 

De Rekenkamer van de gemeente Ouder-Amstel bestaat uit directeur Emilie Stumphius. Zij is werkzaam bij adviesbureau Necker van Naem. Dit bureau heeft veel ervaring met de oprichting van Rekenkamers, talloze (Rekenkamer)onderzoeken op allerlei beleidsterreinen (voor zowel kleine als grote gemeenten) en kennis van zowel het lokale bestuur als de lokale politiek.

Contact

Hebt u opmerkingen, vragen of wilt u een suggestie voor een onderzoek doen? Neem dan contact op met directeur Emilie Stumphius 06 333 489 14 of emilie@necker.nl.   

Bijlagen

Wilt u onderstaande onderzoeksrapporten, jaarplannen of stukken van de Rekenkamer inzien, mail uw verzoek met daarin de titel(s) naar webredactie@duoplus.nl. Wij mailen u dan betreffend(e) stuk(ken) toe. 

Wettelijke bevoegdheden en taken Rekenkamer 

 • Verordening Rekenkamer Ouder-Amstel
 • Reglement van Orde Rekenkamer Ouder-Amstel 
 • Onderzoeksprotocol Rekenkamer Ouder-Amstel 

Jaarplannen 

 • Jaarplannen Rekenkamer Ouder-Amstel van 2011, 2013, 2014 en 2015
 • Jaarverslagen Rekenkamer Ouder-Amstel van 2011, 2015, 2016 en 2017 

Onderzoeksrapporten

 • Rekenkamerbrief Quickscan doorwerking - een terugblik 2011 - 2015
 • Beleidsevaluatie toegang tot ondersteuning en individuele Wmo-voorzieningen 2015 tot en met 2018
 • Onderzoek naar de beleidscyclus
 • Onderzoek Verbonden Partijen 2012 
 • Quickscan "Hoe scoort de gemeente Ouder-Amstel?" 2013
 • Onderzoek handhaving Drank- en Horecawet 2013 
 • Quickscan Kernen in het beleid 2014 - eindrapport
 • Quickscan Integriteit 2014

Meer informatie 

Kijk voor oudere informatie op Archiefweb