WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond staat op de jaarlijkse WOZ-beschikking. Een WOZ-beschikking en een taxatieverslag vraagt u aan via de website van Gemeentebelastingen Amstelland

Heeft u vragen over de WOZ-waarde, de aanslag, betaling of het indienen van bezwaar? Of heeft u betalingsproblemen? Kijk op de website van Gemeentebelastingen Amstelland of neem voor meer informatie telefonisch contact op met Gemeentebelastingen Amstelland via 020 - 540 48 86 (bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur).

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van uw pand of stuk grond. Bijvoorbeeld van uw woning, bedrijfspand of bouwgrond. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte te bepalen van onder andere uw onroerendezaakbelasting en uw waterschapsbelasting.

De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De WOZ-waarde geldt voor 1 jaar. Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt onder andere gekeken naar het soort gebouw en de grootte. Maar ook naar de verkoopprijs van vergelijkbare panden. In het taxatieverslag staat hoe uw WOZ-waarde is opgebouwd. U kunt het taxatieverslag opvragen via de website van Gemeentebelastingen Amstelland

Het bekijken van de WOZ-waarde en het taxatieverslag is gratis.

Neem contact op met Gemeentebelastingen Amstelland via 020 - 540 48 86 (bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur) als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.

Zo bekijkt u uw WOZ-waarde:

 • Als u op 1 januari van dit jaar eigenaar was van een onroerende zaak, ontvangt u automatisch een WOZ-beschikking. Als u na 1 januari eigenaar bent geworden, kunt u een WOZ-beschikking opvragen. Dit kunt u doen via woz@amstelveen.nl.
 • Hierop staat de WOZ-waarde van uw pand of grond. Op de beschikking staat ook hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt.
 • Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is opgebouwd? U kunt het taxatieverslag inzien via Gemeentebelastingen Amstelland

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.