Soorten Afval

Ons huishoudelijk afval bestaat uit verschillende soorten afval. Veel afval kunt u gescheiden aanbieden in de ondergrondse containers. Deze staan verspreid in de openbare ruimte. Het overige afval kunt u gratis inleveren op een van de milieudepots.

Kijk voor meer informatie op: