Diftar

Diftar is het betaalsysteem voor afval. U betaalt naast een vast bedrag per jaar ook een variabel bedrag. Dit variabele bedrag hangt af van hoe vaak u restafval aanbiedt. Voor het aanbieden van restafval heeft u een afvalpas nodig met een tegoed. Dit tegoed kunt u zelf opwaarderen. Woont u in het buitengebied dan gaat het op basis van het aantal aanbiedingen van uw minicontainer voor restafval. U ontvangt dan jaarlijks een afrekening.

U kunt uw afvalpas online opwaarderen met uw pasnummer en wachtwoord:

Afvalpas opwaarderen op Bewonersportaal

Let op: na het opwaarderen duurt het minimaal 3 uur voordat u uw pas weer kunt gebruiken. 

U kunt op twee manieren een tegoed op de afvalpas zetten. Online via het bewonersportaal met uw pasnummer en het wachtwoord die u per brief heeft ontvangen. Ook kunt u gebruikmaken van de oplaadzuil in het gemeentehuis, sporthal Bindelwijk en Dorpshuis in Duivendrecht.

Er zijn al veel vragen gesteld over diftar en afval. De meest gestelde vragen behandelen we hieronder. Lees die rustig door. Heeft u vragen die er niet tussen staan, of wil u extra toelichting? Dan kunt u mailen naar diftar@ouder-amstel.nl. Desgewenst maken we een afspraak voor een mondelinge toelichting. Ook kunt u bellen naar (020) 496 21 21. 

Vraag online een nieuwe afvalpas aan:

Afvalpas aanvragen

Bij het aanvragen van een nieuwe pas wordt de oude pas gedeactiveerd. Het saldo en uw aanbiedhistorie wordt overgezet op uw nieuwe pas en het wachtwoord blijft hetzelfde. De pas heeft een levertijd van 5 werkdagen en wordt bij het aangegeven adres bezorgd.

De kosten hiervoor bedragen € 10,83 (tarief 2023).

Let op: bij een verhuizing kunt u een gratis afvalpas aanvragen via het KCC. Neem contact op via gemeente@ouder-amstel.nl of (020) 496 21 21.

Aanvragen nieuw wachtwoord

Bent u uw wachtwoord kwijt of vergeten?

Vraag een nieuw wachtwoord aan

Houd er rekening mee dat er enige tijd overheen gaat, voordat u uw nieuwe wachtwoord ontvangt. 

Algemeen 

Met diftar kunnen inwoners van Ouder-Amstel geld besparen als ze minder restafval hebben. Plastic, metaal en drankkarton (PMD) wordt niet langer apart opgehaald in de oranje ondergrondse container, maar gaat bij het restafval. In de afvalcentrale wordt het PMD nagescheiden.

Wat is er veranderd? 

De grootste verandering is het betaalsysteem. Per 1 januari 2022 betaalt iedereen een deel vastrecht (vast bedrag per jaar) en een variabel bedrag. Dat variabele bedrag is afhankelijk van hoe vaak restafval wordt aangeboden in de ondergrondse container. 

Om restafval te kunnen aanbieden hebben alle huishoudens een afvalpas ontvangen. Alleen met een afvalpas kan het huishoudelijk restafval worden aangeboden in de ondergrondse container. Op deze pas moet wel een tegoed staan. Met deze pas wordt per keer betaald dat de container wordt geopend. 

Bewoners in het buitengebied blijven gebruiken maken van hun minicontainer (kliko) voor huishoudelijk restafval. De PMD-container kunnen zij ook gebruiken als extra container voor restafval omdat PMD niet wordt ingezameld. Bewoners kunnen elke week kiezen of zij geen, één of twee containers aanbieden. 

Elke container die wordt aangeboden wordt geregistreerd. Jaarlijks ontvangen bewoners in het buitengebied een afrekening van het totaal aangeboden containers met restafval.

Diftar

Wat is diftar? 

De afkorting diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Dat betekent dat u minder hoeft te betalen als u minder afval wegbrengt. Iedereen betaalt een vast tarief. Daar bovenop betalen inwoners een bedrag per keer dat de klep van de ondergrondse container open gaat.

Waarom is diftar ingevoerd?

De gemeenteraad heeft unaniem twee voorwaarden verbonden aan de invoer van diftar: 

  1. Inwoners moeten gemiddeld gezien minder geld kwijt zijn aan hun afval dan bij alleen een vast tarief; en
  2. het moet leiden tot een hoger milieurendement: minder restafval dat de verbrandingsoven ingaat. 

Door goed te scheiden brengt u minder restafval weg. Dat is beter voor het milieu, want restafval wordt verbrand. Het verbranden van afval wordt bovendien steeds duurder. De Rijksoverheid gaat gemeenten extra belasten voor restafval. Als we niks doen blijven uw kosten voor afval stijgen. Met diftar kunnen gemeente en inwoners samen de kosten voor afval minder hard laten stijgen en ook eerlijker verdelen. U betaalt namelijk alleen voor het restafval wat u zelf aanbiedt. Net zoals u alleen betaalt voor uw eigen stroom- of waterverbruik. 

Wanneer is het besluit over invoering diftar genomen door de gemeenteraad?

In de gemeenteraad van 8 november 2018 is raadsbreed een amendement aangenomen van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks waarin het college werd opgeroepen om diftar in te voeren met als doel om het restafval te verlagen naar gemiddeld maximaal 100 kilo per persoon per jaar. 

Waarom voerde de gemeente diftar in (terwijl er ook gemeenten stopten)?

De gemeente voerde diftar in om:

  • de hoeveelheid restafval te verminderen
  • meer waardevolle grondstoffen te kunnen hergebruiken
  • afval scheiden te belonen
  • inwoners meer grip te geven op de kosten voor restafval 

De kosten om restafval te verwerken stijgen hard. Dit komt door de hogere tarieven die wij als gemeente moeten betalen voor het verwerken van restafval en door extra belastingen van de Rijksoverheid. Als de gemeente niets had gedaan, dan werd de rekening voor inwoners de komende jaren nog veel hoger. Met diftar kunnen gemeente en inwoners samen de kosten voor afval minder hard laten stijgen en ook eerlijker verdelen. U betaalt namelijk alleen voor het restafval wat u zelf aanbiedt. Net zoals u alleen betaalt voor uw eigen stroom- of waterverbruik. 

Klopt het dat andere gemeenten juist stoppen met diftar?

De afgelopen drie jaar zijn er twee gemeenten gestopt met diftar, namelijk Arnhem en Lisse. In Arnhem is het met een referendum over diftar weggestemd, in Lisse had de gemeente zich financieel verrekend waardoor er financiële tekorten ontstonden. Uit ervaringen van andere gemeenten en uit onderzoeken blijkt dat diftar een succesvol middel is om de hoeveelheid restafval terug te dringen en meer waardevolle grondstoffen terug te winnen. Steeds meer gemeenten in Nederland kiezen daarbij voor een inzamelsysteem met diftar, circa de helft van alle gemeenten beschikt hier inmiddels over.

Nadat mijn afvalpas is gescand ging de container niet open, is er nu toch een storting afgeschreven? 

Het is natuurlijk erg vervelend dat de container niet opent nadat u uw afvalpas heeft aangeboden. Er wordt alleen een storting van uw pas afgeschreven als er ook daadwerkelijk een storting heeft plaatsgevonden. Hierbij moet de klep dan helemaal zijn geopend en gesloten.
U kunt in het online Bewonersportaal controleren of er een storting heeft plaatsgevonden, ga naar Bewonersportaal. U kunt hier zien wanneer en waar u een storting heeft gedaan.

Mocht u van mening zijn dat er ten onrechte een storting is afgeschreven, dan kunt u dit melden via ouderamstel@kliko.nl. Geef hierbij een toelichting wat er fout is gegaan en voeg een schermafdruk of een foto van het scherm op uw bewonersportaal waarop de stortingen staan vermeld.

Betalen en kosten

Wat betaal ik? 

De afvalstoffenheffing bestaat per 1 januari 2022 uit een vast deel en een flexibel deel. Het flexibele deel hangt af van het aantal keren dat u met uw afvalpas de afvalcontainer opent. Er is dus nog wel sprake van een vast tariefdeel, maar dat is aanzienlijk lager dan nu. 

Het vaste tarief in 2023 is € 279,83 per jaar, en de prijs per keer dat de container geopend wordt, is € 0,53. 
Voor eenpersoonshuishoudens betekent dit dat zij kunnen besparen als zij gemiddeld één zak restafval per week wegbrengen. 
Meerpersoonshuishoudens kunnen besparen als zij tot 2,5 zak restafval per week wegbrengen. 
Bekijk de afvaltarieven die de gemeenteraad op 22 december 2023 heeft vastgesteld

Wat kost een inworp in een ondergrondse container?

De kosten om per keer de container te openen is € 0,53 (tarief 2023). Dat is lager dan gemiddeld in gemeenten met diftar, waar het vaak tussen de € 1,25 tot wel € 3,50 per keer ligt. Dat komt allereerst omdat in Ouder-Amstel het PMD bij het restafval in de zak komt terwijl voor PMD niet betaald hoeft te worden. Daarnaast biedt dit de ruimte om inwoners in het eerste jaar te laten wennen aan een nieuw systeem. 
Minder restafval 2021
Afbeelding: zorgen voor minder restafval

Ik heb een minimuminkomen, wordt mijn afvalstoffenheffing nog steeds kwijtgescholden straks? 

De gemeenteraad heeft voor inwoners met een minimum inkomen een regeling vastgesteld. Gedurende het eerste jaar (2022) is er een compensatie voor een aanbod van een gemiddeld huishouden. Dit houdt in dat iedereen die aanspraak maakt op de minimaregeling in ieder geval een kwijtschelding van het vastrecht ontvangt (zoals in 2021 en de jaren ervoor ook het geval was). Daarbovenop krijgt men een gemiddeld aantal tikken (op basis van de gezinssamenstelling: eenpersoons of meerpersoons). Inwoners waarvan de afvalstoffenheffing werd kwijtgescholden hebben hierover een brief ontvangen. Heeft u nog niets gehoord, neem dan contact op met de gemeente. 

Ik heb veel medisch afval (denk aan incontinentiemateriaal), betaal ik net zo veel als anderen? 

Ziek zijn overkomt je, daarom is er een speciale regeling vastgesteld voor inwoners die veel medisch afval hebben. Inwoners die in aanmerking komen voor deze regeling krijgen vanuit de gemeente extra tikken op de afvalpas. Het gaat om 52 tikken (1 tik per week, per inwoner). 
Om hiervoor in aanmerking te komen wordt wel om bewijs gevraagd van de aanschaf van het materiaal, op naam en datum. Als dat er niet is kunt u ook een foto van de medicijnen met de adressticker met naam maken. Uw aanvraag kunt u mailen naar gemeente@ouder-amstel.nl. Vermeld ook om wat voor een medisch afval het gaat.
Wij vragen hiernaar om misbruik van deze regeling te voorkomen. We proberen het wel zo laagdrempelig mogelijk voor u te maken.

Wilt u de memo Tariefstelling van november 2021 inzien? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl

Het pasje (opladen)


Foto: nieuwe afvalpas Ouder-Amstel 

Hoe werkt het prepaid systeem?

Met uw afvalpas heeft u toegang tot de ondergrondse container(s) waar u altijd uw restafval naartoe bracht. Staat er geen of onvoldoende saldo op uw afvalpas dan kunt u de container niet openen.

U kunt uw afvalpas online opwaarderen of u zet er saldo op via een van de oplaadzuilen in de gemeente. Let op: in beide gevallen moet u na het opwaarderen minimaal 3 uur wachten, voordat u uw pas weer kunt gebruiken. 

Hoe krijg ik mijn pasje?

Als u bent verhuisd kunt u een gratis afvalpas aanvragen via het KCC. Neem contact op via gemeente@ouder-amstel.nl of (020) 496 21 21.

Wanneer u uw pas bent kwijtgeraakt, gaat u naar Aanvragen nieuwe afvalpas.  

Kan ik een tweede pasje krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk. Per huishouden, dus op adresniveau, wordt één pasje verstrekt. Dit doen we om de kosten zo laag mogelijk te houden (ieder extra pasje kost geld) en om eventueel misbruik te voorkomen. Bedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk om zelf hun afval te verwerken, die mogen geen gebruik maken van deze pasjes.

Wat moet ik doen als ik saldo wil opladen?

Als u het saldo online wilt opwaarderen logt u in op uw persoonlijke pagina. Daar kunt u middels een simpele iDEAL-handeling uw saldo opwaarderen. Lees de uitleg hierover op Opwaarderen afvalpas

Hoe kan ik mijn pas opladen als ik niet goed overweg kan met internet? 

U kunt op drie locaties in de gemeente terecht bij een zogenaamde oplaadzuil (een soort OV-chipkaart oplaadpunt). De locaties zijn het gemeentehuis en sporthal Bindelwijk in Ouderkerk aan de Amstel en het Dorpshuis in Duivendrecht. Daar kunt u met uw betaalpas het saldo opwaarderen.

Wat moet ik doen als mijn pas niet werkt?

Als uw pas niet werkt om de container te openen kunt u eerst nagaan of er voldoende saldo op de pas staat. Is dat het geval en werkt het niet dan kunt u contact opnemen met de gemeente.  

Wat moet ik doen als ik de pas kwijt ben?

Als u de pas kwijt bent geraakt neem dan telefonisch contact op met de gemeente via (020) 496 21 21. De gemeente kan de verloren pas laten blokkeren. U kunt een nieuwe afvalpas aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 10,83 (tarief 2023). Deze nieuwe pas wordt dan weer aan uw adres gekoppeld. Het saldo en uw aanbiedhistorie kan dan gekoppeld/overgezet worden op uw nieuwe pas. Uw saldo gaat dan niet verloren. 

Aanbiedgedrag

Hoe werken de ondergrondse containers?

De afvalpas kunt u voor alle ondergrondse containers voor restafval gebruiken (de pas is dus niet gebonden aan een bepaalde container in uw buurt). 

Met uw pasje kunt u uw restafval in een van de ondergrondse containers werpen. U houdt de pas voor de lezer op de ondergrondse container waarna de trommel open gaat en u een zak restafval in de container kunt werpen. De opening van de containers blijft hetzelfde, namelijk 80 liter. Daar past gemakkelijk een standaard (KOMO-)vuilniszak van 60 liter in. De werkwijze bij de container verandert niet, u moet nu alleen de pas gaan gebruiken om de container te openen.

Ik woon in het buitengebied, moet ik ook gebruik gaan maken van ondergrondse verzamelcontainers?

Als bewoner van het buitengebied maakt u gebruik van minicontainers voor restafval en PMD. Dit blijft zo. De minicontainer voor PMD mag u straks gebruiken voor restafval omdat PMD niet meer gescheiden wordt ingezameld. U ontvangt daarom geen pasje voor de ondergrondse container en kunt daar straks geen gebruik meer van maken. 
U betaalt dan achteraf voor het aantal keren dat u de container voor restafval aan de straat heeft gezet en is opgehaald. Hierover ontvangt u jaarlijks een afrekening.  

Ik maak gebruik van pedaalemmerzakken, die veel kleiner zijn dan 60 liter-vuilniszakken. Moet ik dan toch hetzelfde tarief voor een inworp betalen?

Ja. Het is onmogelijk om in de ondergrondse container een verschil te maken op basis van hoe groot de afvalzak is. Het is dus beter om minder vaak een grotere, volle zak aan te bieden, in plaats van meerdere keren een kleiner zakje.

Ik breng nu vaak kleinere afvalzakken weg omdat ik slecht ter been ben en het moeilijk vind met grotere zakken te lopen, wat moet ik nu?

Voor mensen die liever vaker kleine zakjes wegbrengen, dan soms grotere, is het nieuwe systeem lastiger. Helaas lukt het niet om aan die wens tegemoet te komen. Als u het moeilijk vindt met grotere zakken te lopen, lukt het misschien om hulp te vragen bij vrienden, familie, buren of andere hulp in de omgeving. 

Door het gebruiken van grote zakken duurt het langer voordat deze vol is. Dat betekent dat deze ook gaat stinken

De grootste veroorzaker van stinkend afval is GFT (en met name etensresten). Dit mag bij het GFT aangeboden worden, waarmee het grootste gedeelte van de overlast voorkomen kan worden. Restafval, mits goed gescheiden kent eigenlijk geen materialen die stankoverlast veroorzaken. Voor het PMD dat met het restafval aangeboden mag gaan worden wordt stank voornamelijk veroorzaakt door restanten in pakken (bijvoorbeeld melk). Het is dan ook goed om pakken goed leeg, en zo klein mogelijk, te maken voordat ze bij het restafval gedaan worden. Ervaring leert dat er bij gebruik van de reguliere 60 liter vuilniszakken (zoals in een standaard keukenafvalbak) en goede scheiding dan geen stankproblemen optreden.

Afval gaat toch allemaal op 1 hoop. Wit glas komt ook bij het gekleurde glas

Afval wordt juist goed gescheiden. Glas wordt in twee fracties gescheiden ingezameld. Het voertuig heeft hiervoor twee aparte vakken, juist om vermenging te voorkomen. Dat geldt ook voor andere fracties zoals papier, textiel en GFT. Al deze grondstoffen worden gescheiden ingezameld zodat deze hergebruikt kunnen worden. 

Zwerfafval, bijplaatsingen en klein afval

Pakken jullie ook het zwerfafval aan? 

Zwerfafval heeft al lange tijd de aandacht van de gemeente. We zetten met campagnes in op gedragsverandering en stimuleren acties om zwerfafval op te ruimen. Vanwege de aankomende wijzigingen in afval is er meer handhaving op zwerfafval en bijplaatsingen naast containers. In verband met het nieuwe betaalsysteem met de afvalpas is er extra handhaving op zwerfafval en bijplaatsingen naast containers. Sinds 1 januari 2022 is een handhaver daar fulltime mee aan de slag. Dit doen we om de overgang naar het nieuwe systeem soepeler te laten verlopen en waar nodig meer overtreders te beboeten.

Als de containers worden afgesloten met een pasje, krijg je dan niet veel meer bijplaatsingen en rondslingerend afval? 

Ervaring in andere gemeenten laat zien dat het in de beginperiode wennen is en dat er tijdelijk meer afval rondslingert. Om daar bovenop te zitten zetten we extra handhaving in. Na een tijd wennen trekt dat vanzelf weer bij en is dit gelijk aan de situatie voorafgaand aan de wijzigingen. Afval dat naast de container wordt gezet kan ook nu al leiden tot een boete. Het doel is om met duidelijke handhaving in het begin, de overgangsperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zie memo bijplaatsingen en zwerfafval 17 mei 2021 (Agendapunt 2b).

Zorgt dit er niet voor dat veel mensen hun afval gaan dumpen in het buitengebied?

Uit ervaring in andere gemeenten blijkt dat dit erg meevalt. Bovendien zetten we hier meer handhaving voor in.

Als ik mijn hond uitlaat doe ik de hondenzakjes in de ondergrondse container, moet ik daarvoor betalen? 

Nee, daarvoor zijn op meerdere ondergrondse containers kleine klepjes gemaakt. Hieronder kunt u een kaart met locaties aanklikken waarop de bestaande ondergrondse containers, openbare prullenbakken en de plekken waar straks klepjes in de containers komen.

GFT containeropstelplaats Duivendrecht
Bekijk de kaart Duivendrecht in Google maps. U kunt hier op de kaart inzoomen. 

GFT containeropstelplaats Ouder-Amstel
Bekijk de kaart van Ouderkerk aan de Amstel op Google maps. U kunt hier op de kaart inzoomen. 

Wilt u van bovenstaande afbeelding een inzoombare pdf ontvangen, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Privacy

Kan de gemeente zien hoe vaak en wanneer ik afval weg breng? 

Nee, de gemeente heeft geen inzicht in uw gegevens.

Wie krijgt welke data van mij te zien? 

Als inwoner heeft u inzicht in uw aanbiedgedrag en uw actuele saldo. Voor de gemeente is alleen te zien dat een werkende pas is uitgeleverd op uw adres. De leverancier kan alleen zien of er voldoende saldo (niet hoeveel) op uw pas staat om de transactie te voltooien. 

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd? 

U kunt saldo uploaden en uw aanbiedgedrag bekijken via uw account met een voor ons onbekend wachtwoord. Daarmee heeft alleen u inzicht in de aangeboden hoeveelheden en het uitstaande saldo. Er worden door de gemeente of de leverancier geen gegevens geregistreerd of opgeslagen die terug te voeren zijn tot personen. Het betalingsverkeer wordt via een op zichzelf staand, beveiligd systeem, geregeld. De gemeente en de leverancier kunnen daar niet in kijken. De leverancier ziet bij aanbieding van de pas alleen of er voldoende saldo is om de aanbiedactie te kunnen voltooien.

Waarom is het systeem niet volledig anoniem? 

Als u in een volledig anoniem systeem uw pas kwijtraakt, is op geen enkele manier mogelijk te controleren wat uw pas was. Uw saldo gaat dan verloren. Dat vindt de gemeente zonde. Door een minimale koppeling van gegevens (op adresniveau), die alleen gebruikt kunnen worden als u daarom vraagt, kunnen we de leverancier verzoek om saldo over te zetten naar een nieuwe pas. Dat vindt afgeschermd plaats waardoor alleen de koppeling met een bepaald pasnummer als het ware overgezet wordt. Hiermee treedt geen dataverlies op. Bovendien kan er zo ook geen misbruik worden gemaakt van de pas die verloren is geraakt, mocht die door een ander gevonden worden, want de oude pas wordt geblokkeerd. We kunnen hiermee veel beter in de gaten houden hoeveel passen er uitgegeven zijn, en toch zo veel mogelijk uw privacy beschermen.

PMD nascheiden

Waarom is Ouder-Amstel gestopt met het gescheiden ophalen van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD)? 

Voor veel afvalstromen, zoals glas, papier, textiel, grofvuil, batterijen en groente-, fruit- en tuinafval (gft) is het belangrijk om ‘aan de bron’ te scheiden, dus door het afval apart op te halen. PMD haalde Ouder-Amstel apart op in de oranje ondergrondse container. Maar het PMD was vaak zo vervuild dat het alsnog als restafval moet worden verbrand. Dit gebeurt doordat er nog te veel restafval in het PMD belandt. Dat kost extra geld en is slecht voor het milieu. Tegelijkertijd gaat de techniek steeds verder, en zijn er tegenwoordig machines die het PMD uit het restafval kunnen halen. Die machines hebben een vergelijkbare milieuopbrengst als scheiden aan de bron. Ouder-Amstel vindt het dan vriendelijker richting inwoners om ze niet extra moeite te laten doen. Met  invoering van diftar is het risico groot dat er nog meer vervuiling in het PMD komt omdat inwoners moeten betalen voor restafval. Een andere optie was, een extra minicontainer aan huis voor PMD. Daar heeft de gemeenteraad echter bewust niet voor gekozen.

Betaal ik dan dubbel? Én voor restafval, én voor PMD?

Nee, u betaalt alleen voor het restafval dat u wegbrengt. Omdat er in uw afvalzak ook PMD zit, waardoor u vaker naar de container moet, is het bedrag dat u per keer betaalt lager dan wanneer er alleen restafval in gaat. De hoeveelheid en de samenstelling van het afval dat u weg moet brengen wordt nauwlettend gemonitord en geëvalueerd. 
Jaarlijks wordt op basis daarvan het variabele tarief vastgesteld door de gemeenteraad. De hoogte van het tarief staat daarmee in verhouding tot het aanbod, waarmee u dus niet dubbel betaalt.  

Kan ik alsnog mijn PMD bij de milieudepots inleveren?

Het apart inzamelen van PMD is niet meer mogelijk. Wel komt er een ondergrondse container voor restafval bij de milieudepots waar u met gebruik van uw pasje uw PMD in kwijt kan.

In PMD zit vaak veel lucht waardoor mijn afvalzak sneller vol zit, betaal ik dan niet veel meer? 

Het klopt dat PMD voor een groot deel lucht is. Het is dus belangrijk om waar mogelijk de lucht eruit te drukken en hiermee ruimte in de zak te besparen.

Afval scheiden en verminderen in de nieuwe situatie

Het idee van diftar is dat ik minder restafval weg ga brengen. Als PMD en restafval bij elkaar gaan, hoe kan ik dan nog mijn afval scheiden?

In erg veel gevallen bestaat het huidige restafval uit een verzameling van herbruikbare grondstoffen. Het grootste gedeelte daarvan is GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Als u in een laagbouwwoning woont, heeft u misschien al een aparte container voor GFT. Heeft u die nog niet, en wilt u die wel? Ga dan naar de pagina Groente Fruit en Tuinafval. Voor de hoogbouwwoningen zijn er aparte verzamelcontainers voor GFT gekomen. Ook papier, glas en textiel wordt nog regelmatig met het restafval weggegooid. Door deze grondstoffen uit het restafval te halen en op de verschillende verzamelcontainers in de wijk aan te bieden kan de hoeveelheid restafval al flink verminderd worden. Ook op het milieudepot in Duivendrecht en Ouderkerk kunnen veel soorten afval gescheiden aangeboden worden. Bekijk hiervoor de openingstijden.

Soort afval  Verdeling restafval in procenten (gemiddelde van 2016 en 2020)
GFT 42,1%
Papier en karton 8,7%
Glas 3,5%
Textiel  3,6%
PMD 11,5%
Overige herbruikbare grondstoffen 9,2%
Echt restafval  21,5%

Tabel: Verdeling restafval (gemiddelde van 2016 en 2020) 

Veel van het afval dat ik thuis heb, komt van verpakkingen uit de supermarkt. Hoe moet ik dan mijn afval verminderen? 

Verpakkingen zijn een deel van het totale afval dat nu aangeboden wordt als restafval. Dat is echter zeker niet het enige. U kunt, door de andere grondstoffen goed te scheiden, al veel besparen. De productie van verpakkingen blijft echter doorlopend ook onder de aandacht van de gemeente Ouder-Amstel. Om dit terug te dringen zijn verdere stappen aan de productenkant benodigd. De gemeente is momenteel aan het onderzoeken op welke wijze hier meer invloed op uitgeoefend kan worden. 

Krijg je straks dan niet dat restafval belandt bij glas, papier, of GFT bij hoogbouwwoningen?

Ervaringen bij andere gemeenten laten zien dat dit erg meevalt. Men zal in een enkel geval weleens wat verkeerd aanbieden, maar went ook snel aan de nieuwe situatie. Bovendien maken de huidige openingen van de glas- en papiercontainers het lastig om hier ander afval in te doen. Uitgangspunt blijft hoe dan ook dat afval op de juiste manier moet worden aangeboden. De gemeente blijft daar zo goed als het kan mogelijkheden voor bieden. Als het moet, zal er ook gehandhaafd en beboet worden.

Handhaving

Gaat er gehandhaafd worden om te voorkomen dat er rondslingerend afval komt? 

Ja, hier is ook extra budget voor vrijgemaakt. In de testperiode was er een parttime handhaver aan de slag speciaal voor afval. En per januari 2022 is dat fulltime. Er is dus veel aandacht voor handhaving.

Maak uw melding over afval

Wilt u een melding doen bij de gemeente, omdat uw ondergrondse container vol is, over (zwerf)afval bij u in de straat, over uw defecte kliko defect of iets anders? 

Geef het door via Melding over openbare ruimte indienen.

Evaluatie 

Hoe wordt er geëvalueerd? 

Na de start op 1 januari 2022 zijn verschillende evaluatiemomenten gepland om het effect van diftar goed in beeld te krijgen. Ervaringen bij andere gemeenten (ten aanzien van de invoering van diftar) laten zien dat het waardevol is om de resultaten na 6 maanden en na 1 jaar in beeld te brengen. Op deze momenten zal dan in ieder geval gekeken worden naar; de inzamelresultaten (totaal aanbod restafval en grondstoffen), klachten en meldingen, bijplaatsingen, aantal zwerfafvalmeldingen, storingen in de systemen en het beheer en onderhoud van de voorzieningen. 

Zie memo Evaluatiecriteria 17 mei 2021 (Agendapunt 2b).