Laden...

Gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
T: (020) 496 21 21
F: (020) 304 33 80
E: gemeente@ouder-amstel.nl

Vastgesteld bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel

bestemmingsplan, In zijn vergadering van 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel gewijzigd vastgesteld. Inzage raadsbesluiten en stukken De...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Vastgesteld bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel

bestemmingsplan,

In zijn vergadering van 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel de bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel gewijzigd vastgesteld. 

Inzage raadsbesluiten en stukken

De raadsbesluiten en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage van 18 juli tot en met 29 augustus 2013 in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel (geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, woensdag van 08.00 tot 19.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur.

U kunt de stukken ook digitiaal bekijken via de verschillende pdf bestanden hieronder. Daarnaast kunt u de bestanden op bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (ID: NL.IMRO.0437.Ouderkerk-VA01)

Beroep instellen?
Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door: 

  • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht;
  • belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan vast te stellen hebben ingebracht;
  • overige belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht.


Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers telefoon (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl

Raadsbesluit en stukken:

Bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel vastgesteld (pdf)

Validatierapport (pdf)

Verbeelding - blad 1 (pdf)

Verbeelding - blad 2 (pdf)

Verbeelding - blad 3 (pdf)

Verbeelding - blad 4 (pdf)